Anasayfa Genel Bilgi Kayıt Sponsorlar Konuşmacılar Fuar Program Çalıştaylar Medya ve Galeri İletişim Anasayfa YAŞANABİLİR GELECEK 21.Kalite Kongresi 20-21 Kasım 2012 - İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

21. KALİTE KONGRESİ

“YAŞANABİLİR GELECEK”

19 - 21 KASIM 2012

İSTANBUL LÜTFİ KIRDAR KONGRE VE SERGİ SARAYI

Günümüzde geleceği öngörmek ve kuruluşlarımızın stratejilerini oluşturmak geçmiş dönemlere kıyasla hiç olmadığı kadar zorlaşmıştır. Sürekli değişen siyasi gündem, bölgesel ve uluslararası belirsizlikler, teknolojideki inanılmaz gelişmeler, küresel finans yapısının ürkek ve kırılgan bir hal alması, güçlü görünen ülkeler arası yapıların siyasi ve ekonomik olarak çözülmeye başlaması, enerji krizleri ve yeni enerji kaynakları, iklim değişikliği ve birçok ülkeyi vuran teknolojik, doğal ve çevre felaketleri, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan açlık, gıda güvenliği ve yoksullukla ile ilgili konular, günden güne artan sağlık sorunları ve insan ömrünü uzatması beklenen yeni tıp  teknolojileri, eğitim sistemi ve sorunları; Geleceği öngörüp ona göre konumlanmamız için bizlere küresel yeni yönetim yaklaşımları  dayatmaktadır. Artık yöntemlerimizi beş on yılda bir değil, her yıl değiştirerek geleceğin belirsizliklerine karşı esnek olmak zorunluluğunu duyar haldeyiz. KalDer; Değişimin hızlı gerçekleşmesi ve geleceğin böyle belirsiz bir hal almasından hareketle 21. Kalite Kongresi’nin ana temasını  “Yaşanabilir Gelecek” olarak belirlemiştir. Geleceği öngörme ve kurum/kuruluşlarımızı buna göre konumlandırmamızda önemli rol  oynayacak temel başlıklarda uzmanları bir araya getirerek konuya ışık tutmayı amaçlıyoruz. Kongre’de gelecek stratejilerimizi oluştururken kuruluşlarımız, kendimiz ve gelecek kuşaklar için yaşanabilir ekonomik, siyasi, doğal,  yönetimsel ve teknolojik bir çevre, ortam oluşturmaya yönelik adımları EFQM Mükemmellik Modeli rehberliği ve yardımıyla atabilmek  asıl amacımızdır. 19 – 21 Kasım 2012 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek 21. Kalite Kongresi’ne özel ve kamu sektöründen tüm kurum ve  kuruluşların, STK’ların ve akademisyenlerin katılımlarını bekliyor, sizleri Yaşanabilir bir Gelecek için vizyon yaratmaya davet ediyoruz. Lütfen ajandalarınızda 21. Kalite Kongresi’ne yer veriniz.
Anasayfa
A. Hamdi DOĞAN KalDer Yönetim Kurulu Başkanı
Ümit BOYNER TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
20 yılı aşkın bir süredir Toplam Kalite  Yönetiminin ve Mükemmellik Kültürünün  ülkemizde yayılımını görev edinen KalDer, 21. Kalite Kongresi’ni “Yaşanabilir Gelecek” başlığıyla gerçekleştirecektir. Geleceği  öngörerek strateji oluşturmak; ulusal,  bölgesel ve küresel çapta Geleceği  Sürdürülebilir ve Yaşanabilir kılmak tüm  organizasyonlar ve paydaşlar için yaşamsal bir zorunluluk  haline gelmiştir. Bugün olduğu gibi, gelecekte de Dünya’nın  yaşanabilir bir yer olması için çalışmalıyız. Bu nedenle, birçok alandan fikir önderleri ile bir araya gelip, geleceğimizi  şimdiden planlıyoruz ve sizleri yaşanabilir bir gelecek için  harekete geçmeye davet ediyoruz.
Son yıllarda tüm dünyayı etkileyen  ekonomik, sosyal ve çevresel tehditler,  büyüme ve gelişmeyi “sürdürülebilir  kalkınma” anlayışına dayandırmamızı zorunlu hale getiriyor. Bu durum, iş dünyası ve sivil toplum örgütlerine de  ortak bir hedef ve sorumluluk yüklüyor.  TÜSİAD olarak, sürdürülebilir kalkınma anlayışı çerçevesinde, iş dünyasının öncelikleri ile sosyal sorumluluğu harmanlayarak hem bugünkü hem  de gelecek kuşaklara “Yaşanabilir Bir Gelecek” sunacak  politikaların önemine inanıyoruz. Tüm paydaşların  katılımı ile gerekli politikaları oluşturduğumuz ve  uyguladığımız takdirde, doğal kaynakların dengeli  kullanıldığı, ekonomik ve sosyal alanda sürdürülebilir  gelişmeye sahip “Yaşanabilir” bir dünya için geç kalmış  değiliz.